תמצות של תהליך רישוי בניה – היתר.


לכל פעולת בניה יש לקבל היתר בניה למעט שינוי פנימי (שיפוץ) בדירה קיימת ללא שינוי חיצוני וללא שינוי קונסטרוקטיבי.

בשלב ראשון, לפני הגשת בקשה להיתר בניה, מומלץ לקבל מידע ראשוני האם ניתן לממש את הבניה המבוקשת.
צעד זה מחייב בחינה של "תוכניות בנין עיר" החלות במקום המבוקש, כשלפיהן ניתן לדעת מהן אפשרויות הבנייה במקום.

(נשמח לעזור לכם בבדיקת ההיתכנות – אם תצטרכו)

אחרי שוידאתם שיש אפשרות של בניה עליכם לפנות לבעל מקצוע שרשאי להגיש בקשה להיתר הרשויות.

מי שרשאי לערוך את הבקשה להיתר בניה הוא מהנדס, אדריכל או הנדסאי שרשום בפנקס המהנדסים או ההנדסאים

1. הכנת הבקשה

עריכת התוכנית תהיה על פי חוק התכנון והבניה ותקנותיו והיא באחריות עורך הבקשה (האדריכל, המהנדס או ההנדסאי).
כל תב"ע מגדירה את היקף השטחים שמותר לבנות במגרש הנתון.

בבקשה להיתר, על עורך הבקשה להציג את חישוב שטחי הבניה המתוכננים, במגבלת המותר, כפי שמנחה התב"ע וחוק התכנון והבניה.
במידה והבקשה כוללת הקלות המותרות ע"פ חוק או בפרסום לשימוש חורג, יצהיר על כך עורך הבקשה כתנאי לפתיחת התיק ויבצע הליך פרסום הבקשה.

2. הליך רישוי

א. הגשת הבקשה

  1. משלוח התוכנית למחלקת הרישוי.
  2. תשלום מקדמה, בד"כ בגובה 20% מהאגרה הכוללת (לבדיקת גובה האגרה במשרד הפנים לחץ כאן).
  3. ביצוע הליך פרסום או/ו משלוח הודעות, במידה ונידרש.
  4. הגשת אישורים טרם דיון.

בבקשות שבוצע בהן פרסום והתקבלו התנגדויות יזומנו הצדדים לועדת המשנה להתנגדויות לשמיעת דבריהם.

ב. הכנת הבקשה לדיון בועדה המקומית לתכנון ובניה או ברשות הרישוי.

  1. בדיקת הבקשה ומסמכיה והכנתה לדיון בועדה או ברשות, בהתאם לתוכנית.
  2. דיון בועדת המשנה המקומית לתכנון ובניה או ברשות הרישוי.

ג. השלמת התנאים.

  1. עורך הבקשה אחראי לקבל את כל האישורים הנדרשים, בהתאם להחלטת הועדה.
  2. פגישה עם הבוחן האחראי על התיק להגשת המסמכים.
  3. תשלום סופי של אגרת הרישוי.
  4. הפקת ההיתר והעברתו לסבב חתימות.

כמה שורות על הדף וכמה חודשים של עבודה בפועל.

כדאי שתהיו מודעים מראש ותתאזרו בסבלנות ובקור רוח 🙂

 

השארת תגובה